MEDIPONT s.r.o. - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Poliklinika MEDIPONT s.r.o. patří k největším nestátním zdravotnickým zařízením ambulantního typu v ČR. Poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast cca 180 tisíc obyvatel v širokém spektru lékařských odborností. Počet poskytnutých ambulantních ošetření se pohybuje mezi 50-70 tisíc za měsíc. Ve zdravotnickém zařízení byly realizovány projekty "Nákup moderního zdravotnického vybavení" a "Nákup CT", které byly spolufinancovány Evropskou unií - podpořeny z evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad. MEDIPONT je součástí zdravotnické skupiny EUROCLINICUM GROUP

ROP

 
Poliklinika Medipont se specializuje na tyto zdravotní segmenty

Radiodiagnostiká péče

Provádějí se radiodiagnostické výkony a vyšetření vč. mammografie, CT s aplikací kontrastní látky tlakovým injektorem a zubního RTG.

Rehabilitační péče

Široké spektrum procedur, individuálních a  nadstandartních služeb (solárium, sauna, bazén, whirlpool, rázové vlny, lymfodrenáž...).

Ambulantní péče (specialisté)

Infúzní terapie: ambulantní podávání infúzní terapie k léčbě bolestí zad, plicních onemocnění atd.

Ambulantní péče (specialisté)

Proktologie: léčba hemoroidů pomocí přístroje Hemoron hrazená zdravotní pojišťovnou.


 

Aktuálně

Dne 8. 10. 2013 proběhlo zahájení výstavy mamografických a ultrazvukových snímků vyšetřených žen, s cílem upozornit veřejnost na nebezpečí [...]
Od dubna mají firmy nové povinnosti v oblasti zdravotní péče o zaměstnance. Mají však možnost volby   Prvním dubnovým dnem skončilo roční [...]
Od 1. 4. 2013 platí nová legislativa v pracovnělékařských službách (PLS). Nově stanovuje povinnosti zaměstnavatelů i poskytovatelů PLS. Kardia s.r.o., [...]
1 2 3